Kalendarium

PNWTŚRCZPTSOND
       1
 2 3 4 5 6 7 8
 9101112131415
16171819202122
23242526272829
30      
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Strona została zrealizowana dzięki dofinansowaniu ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Kontakt

Babiogórski Park Narodowy
34-222 Zawoja 1403
Współrzędne Dyrekcji Parku: 49.61190N 019.51828E

tel. +48 (33) 877 51 10
tel. +48 (33) 877 67 02
fax: +48 (33) 877 55 54
e-mail:
Wystawa Stała tel. +48 503 596 650

NIP 552-171-36-27, Regon 122462192
Numer konta do wpłat:
81 1130 1150 0012 1252 7820 0001
Nasz bank: BGK o/Kraków

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje

Tutaj jesteś: Strona główna / Plan ochrony dla... / Udział społeczeństwa w opracowaniu projektu

Udział społeczeństwa w opracowaniu projektu

Dbałość  społeczeństwa o  otaczające nas środowisko przyrodnicze nabiera w obecnych czasach szczególnie istotnego znaczenia.
Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko każdy ma prawo nie tylko do informacji o środowisku, ale i aktywnego uczestnictwa w jego ochronie i opracowywaniu wielu dokumentów planistycznych, w tym projektów planów ochrony parków narodowych.

Pierwsze prace nad Projektem planu ochrony BgPN zostały podjęte już  w 2005 roku.  Jednak z uwagi na długotrwałe procedowanie oraz duże zmiany w Ustawie o ochronie przyrody odnośnie funkcjonowania parków narodowych, a także nowymi uwarunkowaniami społeczno-gospodarczymi, jakie nastąpiły w rejonie Babiej Góry od tego czasu konieczne było powtórzenie niektórych  działań.  Pełniący obowiązki  Dyrektora Parku na początku 2016 roku podjął decyzję o ponowieniu procedury uczestnictwa społeczeństwa w opracowaniu projektu Planu ochrony Babiogórskiego Parku Narodowego zawierającego także plan ochrony dla obszarów naturowych  w części pokrywającej się z granicami Parku i zaprosił wszystkich zainteresowanych do zgłoszenia wniosków do Projektu.

Ogłoszenie o możliwości uczestnictwa przez zainteresowane osoby i podmioty w pracach związanych ze sporządzaniem projektu planu, a także o możliwości składania uwag i wniosków zostało podane do publicznej wiadomości na stronach internetowych Parku, w prasie oraz przesłane do jednostek, stowarzyszeń, instytucji.  W marcu 2016 roku do projektu planu wnioski złożyło 16 organizacji, instytucji i osób fizycznych. 29 lipca br. Dyrektor BgPN dr Tomasz Pasierbek wyłożył do konsultacji społecznych Projekt planu ochrony Babiogórskiego Parku Narodowego. Zawiadomienie o wyłożeniu projektu zostało podane do publicznej wiadomości. Spotkania konsultacyjne były zorganizowane po obu stronach masywu: w gminie Zawoja i gminie Lipnica Wielka. Do opublikowanego projektu pisemne uwagi i wnioski złożyło 7 organów,  instytucji i organizacji oraz osoby fizyczne, a kolejnych  10 uwag złożono podczas spotkania konsultacyjnego.

Po rozpatrzeniu uwag i wniosków Dyrektor dr Tomasz Pasierbek w dniu 22 sierpnia br.  opublikował drugą wersję Projektu planu ochrony BgPN, która została przesłany do zaopiniowania przez Rady sąsiadujących z terenami Parku Gmin:  Jabłonki, Jeleśni,  Lipnicy Wielkiej i Zawoi  oraz  Radę Naukową Babiogórskiego Parku Narodowego.

Uchwała Rady Gminy Zawoja w sprawie projektu planu została podjęta na posiedzeniu Rady w dniu 25 sierpnia 2016 roku.  Przewodniczący Rady Pan Jerzy Pająk poddał pod dyskusję wszystkie zagadnienia zgłoszone ze strony samorządu i mieszkańców Gminy Zawoja w okresie od marca br. W trakcie dyskusji Dyrektor Parku przedstawił i uzasadnił sposoby uwzględnienia lub odrzucenia zgłoszonych uwag i wniosków. Po przeprowadzonej dyskusji Rada Gminy Zawoja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała Projekt planu ochrony BgPN.

Posiedzenie Rady Gminy Lipnica Wielka w dniu 26 sierpnia 2016 r., na którym zaopiniowano projekt planu prowadził Przewodniczący Rady Mariusz Wnenk.  W trakcie posiedzenia Dyrektor Parku przedstawił projekt planu ochrony Parku, w którym znalazły się punkty odnoszące się do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminie Lipnica Wielka. W czasie dyskusji nad projektem Radni poruszyli wiele zagadnień dotyczących turystycznego rozwoju gminy w aspekcie funkcjonowania Parku. Po dyskusji Rada jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt.

Rada Gminy Jeleśnia na posiedzeniu Rady w dniu 30 września 2016 br.  pozytywnie zaopiniowała Projekt planu ochrony BgPN, natomiast  Rada Gminy Jabłonka na posiedzeniu w dniu 18 października 2016 br.  zaopiniowała Projekt negatywnie.

Posiedzenie Rady Naukowej Babiogórskiego Parku Narodowego w sprawie zaopiniowania Projektu planu ochrony BgPN odbyło się w dniu 29 sierpnia br. w Krakowie.  Spotkanie prowadziła prof. dr hab. Danuta Ptaszycka-Jackowska - przewodnicząca  Rady. Przedmiotem dyskusji były zagadnienia dotyczące między innymi działań ochronnych w ekosystemach leśnych, konfliktów między celami ochrony przyrody Parku i przedmiotów ochrony obszarów Natura 2000, a także udostępniania Parku dla turystyki i innych form aktywności społeczeństwa. Po przeanalizowaniu tych zagadnień Rada Naukowa poparła projekt i uznała za celowe przesłanie go do Ministra Środowiska do dalszych prac legislacyjnych.

Dyrektor Parku dr Tomasz Pasierbek w dniu 31 sierpnia 2016 r. przesłał do Ministra Środowiska Projekt planu ochrony Babiogórskiego Parku Narodowego wraz z opinią Rady Naukowej Parku i uchwałami Rady Gminy Zawoja i opinią Rady Gminy Lipnica Wielka. Stanowiska pozostałych dwóch Rad Gmin (Jeleśni i Jabłonki) zostały przesłane do Ministra Środowiska w październiku niezwłocznie po ich otrzymaniu przez Dyrekcję Babiogórskiego Parku Narodowego.

Sporządził: Janusz Fujak

Ogłoszenie w sprawie Projektu planu ochrony BgPN z marca 2016r.

Zawiadomienie o wyłożeniu Projektu planu ochrony BgPN

Zawiadomienie Rad Gmin o wyłożeniu Projektu planu ochrony BgPN

Pismo w sprawie zaopiniowania Projektu planu ochrony BgPN przez Rady Gmin

Rozpatrzenie zgłoszonych uwag i wniosków do Projektu planu ochrony BgPN

 

e - bilet

Komunikat turystyczny

z dnia 23.11.2020 r.

UWAGA! Na terenie BgPN wszystkie szlaki turystyczne są otwarte dotyczy to również Akademickiej Perci. Wszystkich wybierających się na Babią Górę prosimy o zachowanie ostrożności na szlakach. W BgPN obowiązuje zakaz wprowadzania psów. Prosimy wszystkich by zabierali swoje śmieci ze sobą. Od dnia 1 maja 2020 r. bilety wstępu do Babiogórskiego Parku Narodowego można zakupić również poprzez stronę internetową: bgpn.eparki.pl Bilet zakupiony drogą elektroniczną (bilety są imienne) wraz z dowodem tożsamości należy okazać obsłudze Punktu Informacji Turystycznej i Przyrodniczej przy wejściu na szlak oraz na prośbę Straży Parku. Przypominamy, że bilet nadal możemy zakupić w Punkcie Informacji Turystycznej i Przyrodniczej w Zawoi Markowa i na Polanie Krowiarki.
więcej

Pogoda

1

Przy Dyrekcji BgPN w Zawoi Barańcowej
Data: 23.11.2020 r.
Godzina: 7.09
Wiatr: łagodny
Opad: bez opadu
Pokrywa śnieżna: brak
Widoczność: ograniczona

Newsletter