Kalendarium

PNWTŚRCZPTSOND
 1 2 3 4 5 6 7
 8 91011121314
15161718192021
22232425262728
2930     
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Strona została zrealizowana dzięki dofinansowaniu ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Kontakt

Babiogórski Park Narodowy
34-222 Zawoja 1403
Współrzędne Dyrekcji Parku: 49.61190N 19.51828E
tel. +48 507 784 217
tel. +48 507 785 514
tel. +48 (33) 877 67 02
fax: +48 (33) 877 55 54
e-mail:
Wystawa Stała tel. +48 503 596 650

NIP 552-171-36-27, Regon 122462192
Numer konta do wpłat:
81 1130 1150 0012 1252 7820 0001
Nasz bank: BGK o/Kraków

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje

Tutaj jesteś: Strona główna / Projekt inwentaryzacyjny / Aktualności

Aktualności

logotyp

Babiogórski Park Narodowy w Zubrzycy Górnej, w dniu 18 listopada 2022 r. zorganizował konferencję podsumowującą projekt pod tytułem "Ochrona ekosystemów leśnych i nieleśnych Babiogórskiego Parku Narodowego". W konferencji wzięli udział przedstawiciele Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, samorządów terytorialnych, Lasów Państwowych, Rady Naukowej BgPN, parków narodowych oraz inne osoby szczególnie zaangażowane w ochronę przyrody Babiej Góry.

Tematyka konferencji objęła zagadnienia związane z metodami i zakresem wykonanych prac inwentaryzacyjnych, stanem ekosystemów BgPN i wynikającym z niego zaleceniom ochronnym, zagadnienia dotyczące oprogramowania baz danych i map numerycznych oraz prezentacje dynamiki lasów BgPN w reglu dolnym i w reglu górnym.

Sporządził: Janusz Fujak

Zawoja, dnia 29 listopada 2022 r.

W ostatnich dniach ukazała się nowa pozycja wydawnicza pt.: "Lasy Babiogórskiego Parku Narodowego" z serii monografie babiogórskie w ramach realizacji projektu pn.  "Opracowanie szczegółowych instrumentów planistycznych do realizacji działań ochronnych na terenie Babiogórskiego Parku Narodowego", który jest finansowany w 85% ze środków Unii Europejskiej- umowa POiS.02.04,00-00-0003/19) i w 15% ze środków krajowych Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ? umowa 1480/2020/Wn06/OP-IN-YS/D.

Zawoja, dnia 5 października 2022 r. 

Babiogórski Park Narodowy realizuje działania informacyjno - promocyjne projektu. Obejmują one między innymi wydanie monografii o ekosystemach leśnych i nieleśnych Parku, przygotowanie pakietów konferencyjnych, dwóch plakatów typu roll-up oraz organizację konferencji podsumowującej projekt. Konferencja pod tytułem "Ochrona ekosystemów leśnych i nieleśnych Babiogórskiego Parku Narodowego" odbędzie się w dniu 18 listopada 2022 r. w Zawoi.

Sporządził: Janusz Fujak

Zawoja, dnia 4 października 2022 r.

 

Babiogórski Park Narodowy w dniu 15 września 2022 r. odebrał 6 i 7 etap prac realizowanych w ramach Umowy nr 93/2020 z dnia 14 września 2020 r. na realizację zadania "Wykonanie nowego operatu - Ochrona ekosystemów leśnych i nieleśnych BgPN".

Prace zostały wykonane przez TAXUS IT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Wykonano następujące prace:

  • zbudowano aplikację spełniającą pełny zakres funkcjonalny Systemu Informacji Przestrzennej Babiogórskiego Parku Narodowego, umożliwiający planowanie i dokumentowanie wykonania zadań ochronnych i monitoringu przyrodniczego określonego w Planie ochrony dla Babiogórskiego Parku Narodowego,
  • przeprowadzono szkolenia pracowników BgPN z zakresu obsługi aplikacji,
  • zainstalowano aplikację na serwerach BgPN i komputerach pracowników w Dyrekcji Parku i w kancelariach Obwodów Ochronnych,
  • wdrożono aplikację, na bieżąco usuwano stwierdzone przez pracowników Park błędy i usterki w funkcjonowaniu aplikacji.

Do Dyrekcji Parku przekazano niezbędne licencje i dokumentację aplikacji oraz udzielono gwarancji.

Sporządził: Janusz Fujak

Zawoja, dnia 26 września 2022 r.

 

Babiogórski Park Narodowy w  dniu 27 czerwca 2022 r. odebrał 4 i 5 etap prac realizowanych w ramach projektu. Prace zostały wykonane przez Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Krakowie.

Wykonano następujące prace:

  • analizę rozmieszczenia gatunków lasotwórczych drzew, w celu określenia udziału powierzchniowego gatunków panujących i współpanujących,
  • analizę zróżnicowania parametrów drzewostanu takich jak: budowa pionowa, detekcja luk i przerzedzeń, wysokości przeciętne i górne drzewostanu, stopień wypełnienia przestrzeni przez korony drzew (zwarcie), pierśnicowe pole przekroju drzewostanu, miąższości pojedynczych drzew,
  • określono miąższości poszczególnych drzewostanów,
  • określono wielkości zasobów martwego drewna,

Do Dyrekcji Parku przekazano następujące materiały:

  1. Operat "Ochrona ekosystemów leśnych i nieleśnych BgPN":

Tom I - Operat "Ochrona ekosystemów leśnych i nieleśnych Babiogórskiego Parku Narodowego",

Tom II - Opisy taksacyjne,

Tom III - Karty powierzchni ATPOL,

Tom IV - Szczegółowy plan działań ochronnych,

Tom V - Zestawienia powierzchni,

  1. Mapy tematyczne:

1) Mapa podstawowa (obszary ochrony ścisłej, czynnej, krajobrazowej),

2) Mapa drzewostanów,

3) Mapa drzewostanów według głównych gatunków,

4) Mapa przeglądowa działań ochronnych,

Materiały przekazano w formie wydrukowanej oraz z formie cyfrowej.

 Sporządził: Janusz Fujak

Zawoja, dnia 22 lipca 2022 r.

 

Babiogórski Park Narodowy w dniu 2 marca 2022 r.  w ramach realizacji projektu odebrał prace dotyczące zmian granic i powierzchni działek ewidencyjnych oraz zmian użytków gruntowych Babiogórskiego Parku Narodowego. Wykonane prace geodezyjne zostały uprzednio przyjęte do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w Starostwie Suskim. Wykonana mapa ewidencji gruntów i użytków stanowi obecnie podstawową warstwę do sporządzenia map numerycznych Babiogórskiego Parku Narodowego.

 

Sporządził: Janusz Fujak

Zawoja, dnia 15 marca 2022 r.

 

W dniu 31 sierpnia 2021 r. Babiogórski Park Narodowy w ramach realizacji projektu "Opracowanie szczegółowych instrumentów planistycznych do realizacji działań ochronnych na terenie Babiogórskiego Parku Narodowego" wykonał zadanie "Zakup sprzętu komputerowego do obsługi danych". Zakupione w ramach tego zadania dwa zestawy komputerowe wraz z oprogramowaniem biurowym i antywirusowym przekazane zostały pracownikom Parku zaangażowanym w realizację działań ochronnych BgPN.

 

Sporządził: Janusz Fujak

Zawoja, dnia 10 września 2021 r.

  

Do dnia 16 sierpnia 2021 r. Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej, Odział w Krakowie zakończyło prace związane z realizacją drugiego i trzeciego etapu prac: zakończono wykonanie pomiarów na wszystkich stałych powierzchniach ATPOL oraz taksację ekosystemów leśnych i nieleśnych całego obszaru Parku.

Sporządził: Janusz Fujak

Zawoja, dnia 30 sierpnia 2021 r.

 

W I i II kwartale 2021 r. Biuro Urządzania lasu i Geodezji Leśnej, Odział w Krakowie realizowało prace zaplanowane w drugim i trzecim etapie: wykonanie pomiarów na stałych powierzchniach sieci ATPOL, taksacji drzewostanów oraz zebrano niezbędne dane w terenie do opisu wydzieleń Babiogórskiego Parku Narodowego.

W II kwartale 2021 r. zakres rzeczowy i finansowy projektu został nieznacznie zwiększony.
Do projektu zostały włączone dodatkowe prace geodezyjno-kartograficzne mające na celu usunięcie rozbieżności między stanem ewidencyjnym użytków gruntowych będących w zasobach geodezyjnych Starostwa Suskiego a aktualnym podkładem mapowym znajdującym się w zasobach Babiogórskiego Parku Narodowego. Rozbieżności te stwierdzono w czasie realizacji pierwszego etapu prac w IV kwartale 2020 roku.

Równocześnie w I półroczu 2021 r. podjęto realizację dwu kolejnych zadań projektu, a mianowicie zakupu sprzętu komputerowego do obsługi danych oraz podjęto działania informacyjno-promocyjne, a w tym głównie związane z opracowaniem monografii "Lasy Babiogórskiego Parku Narodowego".

Sporządził: Janusz Fujak
Zawoja, dnia 28 czerwca 2021 r.


W IV kwartale 2020 r. zrealizowano pierwszy etap prac określony w umowie między Babiogórskim Parkiem Narodowym a Konsorcjum firm: Biuro Urządzania lasu i Geodezji Leśnej, Odział w Krakowie oraz TAXUS SI Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
Wykonano podkład geodezyjny niezbędny do budowy mapy numerycznej Babiogórskiego Parku Narodowego oraz zestawiono rozbieżności w zakresie przebiegu granic działek ewidencyjnych i użytków gruntowych między danymi z zasobu geodezyjnego będącego w posiadaniu Starostwa Suskiego i aktualnym podkładem mapowym Babiogórskiego Parku Narodowego.

Sporządził: Janusz Fujak
Zawoja, dnia 12 stycznia 2021 r.


Babiogórski Park Narodowy przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie pierwszego zadania projektu: Opracowanie operatu ochrona ekosystemów leśnych i nieleśnych wraz z szczegółowymi zadaniami ochronnymi.
Wykonawcą prac zostało Konsorcjum Biuro Urządzania lasu i Geodezji Leśnej, Odział w Krakowie oraz TAXUS SI Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
Umowa między Babiogórskim Parkiem Narodowym a Konsorcjum została zawarta w dniu 14 września 2020 r.
Całość prac określonych w Umowie została podzielona na 7 etapów, a termin ich realizacji jest przewidziany od dnia zawarcia umowy do dnia 15 marca 2022 r.
Aktualnie Konsorcjum przystąpiło do realizacji pierwszego etapu prac określonych w umowie.

Sporządził: Janusz Fujak
Zawoja, dnia 5 października 2020 r.

Logo projektu - prezentujemy logo projektu które będzie wykorzystywane podczas realizacji przedsięwzięcia.

logo projektu

Komunikat turystyczny

z dnia 13.03.2024

Wystawa Stała w Dyrekcji BgPN czynna od wtorku do niedzieli od 9.00 do 15.00. Wszystkich wybierających się na Babią Górę prosimy o zachowanie ostrożności na szlakach. W BgPN obowiązuje zakaz wprowadzania psów. Prosimy wszystkich, by zabierali swoje śmieci ze sobą. Prosimy pamiętać również, iż na terenie Parku obowiązuje zakaz lotu dronów. Uwaga! Sprzedaż biletów odbywa się online przez stronę bgpn.pl i Facebooka oraz przez kasę Wystawy Stałej w dyrekcji BgPN. Z dniem 27.11 z uwagi na warunki atmosferyczne zostaje zamknięty szlak żółty ("Perć Akademicka") na odcinku Markowe Szczawiny - Diablak.
więcej

Pogoda

3,6


Przy Dyrekcji BgPN w Zawoi Barańcowej
Data: 13.03.2024 r.
Godzina: 7.17

Wiatr: bezwietrznie
Opad: opad deszczu
Pokrywa śnieżna: brak
Widoczność: dobra

Kalendarium

PNWTŚRCZPTSOND
 1 2 3 4 5 6 7
 8 91011121314
15161718192021
22232425262728
2930     
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Strona została zrealizowana dzięki dofinansowaniu ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Kontakt

Babiogórski Park Narodowy
34-222 Zawoja 1403
Współrzędne Dyrekcji Parku: 49.61190N 19.51828E
tel. +48 507 784 217
tel. +48 507 785 514
tel. +48 (33) 877 67 02
fax: +48 (33) 877 55 54
e-mail:
Wystawa Stała tel. +48 503 596 650

NIP 552-171-36-27, Regon 122462192
Numer konta do wpłat:
81 1130 1150 0012 1252 7820 0001
Nasz bank: BGK o/Kraków

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Zapoznaj się z naszą polityką plików cookies i informacją o przetwarzaniu danych osobowych.